Artykuły

Zaproszenie do udziału w nowym projekcie

Stowarzyszenie Dobrzyniacy zaprasza seniorów do udziału w projekcie pt. „Hortiterapia Seniorów Ziemi Dobrzyńskiej”. Projekt został dofinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie w ramach zadania publicznego ASOS 2013 na podstawie Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych. Inauguracja projektu odbędzie się dnia 17 czerwca 2013 r. o godz. 10:00  w sali wiejskiej świetlicy w Brzuzem. Na spotkaniu zostanie przedstawiony harmonogram projektu. Beneficjenci mogą liczyć na ciekawe zajęcia związane z hortiterapią,  roślinami i pracą w ogrodzie. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Teresą Osińską, koordynatorem projektu, pod numerem telefonu 512 180 887.

losowe.jpg